Het Wonderkabinet

Mijn naam is Hester Loeff. Ik noem mijzelf rariteitenkabinetmaakster. Ik maak kleine, handzame rariteiten- of wonderkabinetjes. Het is ontstaan vanuit mijn passie voor natuur en natuurhistorie en mijn eigen naturalia verzameling. Ik gebruik alleen maar natuurlijke materialen die niet vallen onder beschermingswetgeving of cites.

Bij de kabinetjes komt een beschrijving met de herkomst van de gebruikte items (indien bekend).

Naast het maken van kunstvoorwerpen ben ik in de leer als timmervrouw, zodat ik straks ook grotere kabinetten kan maken en als taxidermist. 

Ik ben te vinden op twitter onder Hester Loeff

En op Mastodon

<a rel="me" href="https://mastodon.social/@Hesterloeff">Mastodon</a>